Make your own free website on Tripod.com
 

   מטה המאבק של צורן בקרינה מתחנת הילל

עדכון:  ינואר 2004

 

1/1/2004

תחנת הלל פסקה לשדר

הודעה לעיתונות

 

יש אפס!

בשבע בבוקר אור ליום 1/1/2004, הראו מחוגי גלאי הקרינה בצורן את הספרה המיוחלת אפס. תחנת הילל חדלה לשדר לחלוטין, על פי הנחיות משרד התקשורת ובג"ץ.

כבר בסוף השנה שעברה הודיעו מחזיק תיק התקשורת מר אהוד אולמרט ורשות השידור כי תחנת הילל תחדל מה 1-1-2004 לשמש כאתר שידור.

משמעות הודעות אלו הקרינה בסביבה המיידית שעברה את כל הגבולות האפשריים ירדה בבת אחת לאפס.

כזכור, פתחו תושבי צורן בניהול מטה המאבק שלהם במאבק שארך כחמש שנים כנגד הקרינה שנפלטה מתחנת הילל הסמוכה והקרינה על הישוב, בית הספר שבו, ועל עוד ישובים סמוכים אשר סבלו מהקרינה שנים רבות עוד לפני הקמת הישוב צורן.

המאבק נחל סוף סוף את הניצחון המיוחל, וזו בהחלט דרך טובה להתחיל את השנה הנוכחית. מטה המאבק יתפרק סופית כאשר יפורקו האנטנות והשטח יהיה זמין לכל מבקר.  אנו מודים בהזדמנות זו לכל מי שתמך במאבקינו זה.

 

 

        הערות/הצעות/תגובות

dudi.hol@gmail.com

 matemavk@walla.co.il