Make your own free website on Tripod.com
נ      אתרים סביב קדימה וצורן      
אתרי אינטרנט נוספים אתרים נוספים בסביבה סימון השביל רקע גיאוגרפי אירועים מאגר תמונות התיישבות באיזור איומים על המרחב הפתוח אתרים לאורך השביל מי אנחנו
 
בורגתה

לעמוד הראשי
פרדסיה ושבות-עם
דמושב ינוב
מצבת דב הוז
תל שבח
נחל אלכסנדר
תל חרזה
תל צורן
גוש תל מונד

בית פלטניק
נקודת ההתיישבות הראשונה ממזרח לקדימה – נבנתה
 בשנות השלושים כמשק של משפחת פלטניק, ואחר כך שימשה כעמדת שמירה ונקודת התיישבות של אנשי צור משה וגאולים. בית פלטניק נמצא בשטח בו תיבנה בקרוב שכונת רמת אמיר, מצפון לצורן

נתניה

צומת בני דרור

בתי נבולסי