Make your own free website on Tripod.com

 

   מטה המאבק של צורן בקרינה מתחנת הילל

 

ועדת ביקורת המדינה קבעה: על משרדי הממשלה לקבוע אתר חלופי לתחנת הלל תוך חודש ימים

 

30 אוקטובר 2002

ועדת ביקורת המדינה דנה היום, יום שלישי, בחריגות הקרינה הגבוהות שהתגלו מתחנת השידור הלל הסמוכה לצורן. החריגות התגלו בסידרה של בדיקות אשר בוצעו ע"י מכון התקנים במהלך החודשים אוגוסט אוקטובר, בהם התגלו רמות קרינה החורגות עד פי 5 מההסכם שנחתם בין התושבים לממשלת ישראל באוגוסט 2000.

 

במהלך הישיבה התגלע ויכוח בין ארבע רשויות מוסמכות לבדיקות קרינה, בו לא הצליחו להגיע למסקנה אחת – כמה קרינה יש בצורן באמת.

הועדה ומבקר המדינה, השופט גולדברג, הורו לרשויות לקיים בדיקות קרינה יום יומיות ובו זמניות במספר נקודות בישוב צורן, במהלך השבועיים הקרובים בשיתוף המועצה ומטה המאבק של צורן. הועדה קבעה כי כל תוצאה החורגת מההסכם תחייב את סגירת התחנה בצורה מיידית. במידה והמכשירים יראו מדידות שונות, נתיחס לבדיקות הגבוהות על בסיס העיקרון שתבע מבקר המדינה לפני כשנה – אם יש ספק, אין ספק.

 

עוד קבע יו"ר הועדה, רן כהן, כי על משרד הפנים לפנות למנכ"לי כל משרדי הממשלה הנוגעים בדבר בכדי להגיע להסכמה על אתר חלופי לתחנה שיוצג בפני הועדה בעוד כחודש ימים. זאת לאחר שהנושא עוכב בועדות השונות בשלוש השנים האחרונות תחת הנימוק הבטחוני. עוד הוסיפה חברת הכנסת נחמה רונן: "עלינו לזכור כי אנחנו מדינה שיש לה צבא ולא צבא שיש לו מדינה", והוסיפה כי אי אפשר לתרץ כל סחבת ביורוקרטית בנימוק זה. יו"ר הועדה העמיד עצמו לטובת הנעת המשרדים השונים לקבלת החלטה סופית  על מנת לאפשר לתושבי צורן לחיות ללא הסכנה מהקרינה מחד, ולאפשר למדינת ישראל ולרשות השידור לשדר את השידורים הנחוצים ברשת ד' מאידך.

 

לפני קיום הועדה הופעלו לחצים כבדים על מכון התקנים, בכלל זה האיום לשלול את רשיון מדידת הקרינה שלהם על ידי אגף מדידות הקרינה של המשרד לאיכות הסביבה.

נציג משרד התקשורת ציין שיש עדיפות לצורך הלאומי – קיום שידורים ברשת ד' בערבית, גם אם היא באה על חשבון בריאות התושבים בסביבה המיידית.

מטה המאבק בצורן ידאג לעקוב ולדווח אחר ביצוע המלצות הועדה והביע תקווה שמכון התקנים לא יתקפל תחת הלחצים המופעלים עליו ע"י רשויות ממלכתיות.

 

 

דף ראשי

פניה לחברי כנסת

על מה אנחנו נאבקים

ציוני דרך במאבק

 הערות/הצעות/תגובות

E-Mail to: dudi.hol@gmail.com

 matemavk@walla.co.il