Make your own free website on Tripod.com

   מטה המאבק של צורן בקרינה מתחנת הילל


ציוני דרך במאבק תושבי צורן נגד האנטנות 

                              

הקמת הישוב, תוך התעלמות חמורה מאזהרות בזק רשות השידור, משרד איכות הסביבה

1992

תחילת אכלוס צורן

1994

תחילת המאבק

5.2000

אספת תושבים בהשתתפות מומחים בנושא בהם נכחו כ 42000  (!) תושבי צורן.

6.2000

הפגנת תושבים בצומת בני דרור.

4.7.2000

ביקור מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה בצורן.

9.7.2000

אסיפת תושבים (כ 22000איש) מול בניין המועצה ומעצר אחד הפעילים המרכזיים במטה המאבק ע"י המשטרה בטענה שמדובר בהפגנה לא חוקית.

22.7.2000

דיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בהשתתפות נציגי מטה המאבק בה יו"ר הועדה, ח"כ עוזי לנדאו, קבע כי "אין לפתוח את שנת הלימודים החדשה בצורן לפני הורדה ניכרת של רמת הקרינה האלקטרומגנטית".

25.7.2000

הפגנה בירושלים בזמן הדיון בועדת השרים לאיכות הסביבה בו הוחלט לבטל את היתרי הקרינה לתחנת הלל.

1.8.2000

הגשת ערר על החלטת ועדת השרים ע"י ראש הממשלה ושר הביטחון דאז, אהוד ברק.

9.8.2000

שליחת מכתבים של תלמידי בית הספר בצורן למקבלי החלטות, ראש הממשלה, הנשיא ואחרים.

11.8.2000

הפגנה מול תחנת הלל.

13.8.2000

פרסום מכתב גלוי בעיתון הארץ לשרה לאיכות הסביבה דאז, דליה איציק, הקורא לה לסגור את התחנה ולתמוך בתושבים.

14.8.2000

חתימת הסכם בין מטה המאבק, המועצה ומשרד ראש הממשלה להורדת הקרינה והתחייבות לפינוי התחנה "תוך זמן סביר".

16.8.2000

הוצאת היתר חדש לתחנת 'הלל' על פי ההסכם שנחתם עם מטה המאבק.

21.8.2000

סיום הכנת דו"ח לבחינת חלופות להעתקת התחנה. אמדן עלויות להעתקתה מסתכם בכ 120מיליון ש"ח.

1.2001

קבלת ממצאי בדיקות שנערכו המלמדות על חריגות משמעותיות ברמות הקרינה שנקבעו.

8.2001

בעקבות פניית מטה המאבק והמועצה מתקיים דיון בועדת ביקורת המדינה בכל הקשור לחריגות הקרינה. על אף שאנשי המקצוע במשרד לאיכות הסביבה, בבזק וברשות השידור גורסים שהחריגות אינן משמעותיות, מבקר המדינה קובע שאין לאפשר חריגות ועל המשרד לאיכות הסביבה לאכוף את ההסכם ככתובו וכלשונו. הועדה גם מנחה את הרשויות להקים תחנת ניטור נוספת בנקודה ה'חמה'.

12.2001

המשרד לאיכות הסביבה מקים תחנת ניטור נוספת בנקודה ה'חמה' המופעלת מספר פעילים במטה המאבק שעברו הכשרה לכך.

1.02

נתונים המלמדים על חריגות של עד 200% מתחנת הניטור של מטה המאבק.

2.02

בעקבות הלחץ הממונה על הקרינה מחייב את בזק להפסיק לשדר בשעות היום, החל מה 20.3

4.3.02

מטה המאבק יוזם כנס תושבים בו משתתפים כ150 איש. בכנס מוקרנת מצגת הסוקרת את המצב ומגדירה את דרכי הפעולה להמשך. הכנס מנוצל ע"י מטה המאבק לגיוס משתתפים.

6.3.02

בתחנת הניטור נרשמת רמת קרינה 0 לאחר שמנכ"ל בזק, אילן בירן, מודיע על סגירת התחנה כתוצאה מהאיומים מצד מטה המאבק ותושבי צורן לתביעה אישית נגדו.

13.3.02

השידורים מתחדשים. על פי תחנות הניטור רמות הקרינה נמוכות ועומדות בהסכם. מטה המאבק עוקב באופן רציף אחר הנתונים ומעדכן את התושבים.

4.02

כתוצאה מחשש שהתבסס על אינדיקציות שונות, מטה המאבק יוזם בדיקת קרינה המתבצעת ע"י מכון התקנים.

8.2002

תוצאות הבדיקה של מכון התקנים מגיעות לידי מטה המאבק ומהן עולה כי ישנן חריגות דרמטיות מההסכם, של עד פי 5 בנקודה מסויימת!. האופוריה של החודשים הקודמים מתחלפת בסערה רבתי בקרב התושבים, המטה וחברי המועצה. נבחנות דרכי הפעולה, בכלל זה השבתת היישוב והליכה לבג"צ.

25.8.2002

המועצה מזמינה בדיקה של חברת 'גל סייף' שתוצאותיה נמוכות ועומדות בהסכם. המשרד לאיכות הסביבה נוטה לבטל את בדיקת מכון התקנים. מטה המאבק מזמין בדיקה נוספת של מכון התקנים הנערכת בסמוך לתחנות הניטור. בבדיקה זו שוב נרשמות חריגות גבוהות ובעיקר חוסר התאמה בין מכשירי הניטור השונים.

5.9.2002

בדיקות נוספות של מכון התקנים, מעבדות חרמון והמשרד לאיכות הסביבה מלמדות על נתונים סותרים.

10.2002

כנס תושבים המשותף למטה המאבק ולמועצה.

28.10.2002

ועדת ביקורת המדינה

30.10.2002

הפגנה בצומת בני דרור


10.11.2002

בבדיקות שנערכו החל בתאריך 17.11.2002 נמצאו חריגות של 50% מההסכם על ידי מכון התקנים. הפסקנו את המדידות לאחר שלא זכינו לכל התייחסות מהמשרד לאיכות הסביבה החריגות נמדדו על גג בית הספר, ליד עץ השקמה ובבנין החדש של וקסלמן ברחוב השקמה

17.11.2002

המשרד לאיכ"ס החליט שלא לסגור את תחנת הלל . בישיבת משרד איכות הסביבה, לסכום הבדיקות שנערכו בצורן, המליץ סטיליאן גלברג שלא למשוך את ההיתר, כי "אין לו סיבה מקצועית לעשות זאת"

27.11.2002

הבחירות לכנסת, הרכבת הממשלה וההכנות למלחמה בעירק "מרדימות" את המאבק. המועצה מתכוננת למאבק משפטי ופניה לבג"ץ באמצעות עו"ד רסלר

חורף 2002-2003

מתפרסם תחקיר ב"ידיעות אחרונות" על מקרי הסרטן במושב פורת. מעריב מפרסם גם הוא נתונים קשים, גם על צורן. הכתבות מובילות לסערה ציבורית

16.3.2003

המשרד לאיכות הסביבה וועדות הכנסת מתחילות לפעול: בפגישה בין נציגי המועצה ומטה המאבק לבין השרה פרופ' נאות מוחלט שמטה המאבק יבצע מדידות  נוספות, ואם תתגלה חריגה - האתר יסגר. ועדת המדע מסיירת ביישוב. היישוב מתארגן לצעדי מחאה

17.3-24.3.2003

ישיבות בשתי ועדות בכנסת - המדע וביקורת המדינה בעניין צורן ופורת

25.3.2003

הפגנת תושבי צורן בצומת בני דרור

14.4.2003

הפגנת תושבי צורן מול משרד ראש הממשלה

27.4.2003

ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת דנה בדו"ח מנפרד גרין שבו מוזכרת עליה בתחלואה בסרטן בצורן, וקוראת לסגור את התחנה ולעמוד בהסכם 16.6.2003
תושבי צורן מתחילים בכנות לנטישת הישוב כאקט של מחאה 25.6.2003
השר אהוד אולמרט מחליט לסגור את התחנה עד 31.12.2003. נטישת היישוב מבוטלת 25.6.2003
החל פירוק האנטנות 25.11.2003

 

דף ראשי

פניה לחברי כנסת

ציוני דרך במאבק

  

 הערות/הצעות/תגובות

E-Mail to: dudi.hol@gmail.com

 matemavk@walla.co.il