Make your own free website on Tripod.com

 

   מטה המאבק של צורן בקרינה מתחנת הילל

הודעות לעתונות

מטעם הוועדה לענייני ביקורת המדינה והועדה למדע וטכנולוגיה

25.3.03

   

חכ אמנון כהן, יור הוועדה לענייני ביקורת המדינה: אפעל להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לנושא אתר `הלל` ואי ביצוע החלטת הממשלה להעתקתו

התפרסם בתאריך: 25/03/2003

הוועדה לענייני ביקורת המדינה קיימה היום דיון בבקשה לחוות דעת מבקר המדינה על אנטנות המייצרות קרינה אלקטרומגנטית באתר הלל, לבקשת חכ אופיר פינס-פז.
בוועדה השתתפו נציגי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר (משרד התקשורת, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות).

חכ אמנון כהן, יור הוועדה לענייני ביקורת המדינה, אמר כי הסחבת הננקטת על ידי הממשלה בביצוע החלטתה להעתקת אתר הלל למקום חלופי, היא בבחינת שערורייה, ויפעל להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת הנושא על כל היבטיו. מדובר בבריאות הציבור, וגם אם יש ספק לגבי השפעת הקרינה, הרי שיש לאמץ את הדעה המחמירה, כדי שלא נמצא עצמנו בעוד 20 שנה בוכים על החלטות שלא כבדנו
חכ אמנון כהן אמר כי הממשלה מבזה את עצמה באי קיום החלטות שהיא עצמה קיבלה. לו הייתה הממשלה דואגת לקיים החלטתה מספטמבר 2000, הרי שהיום כבר היה האתר החלופי פועל, והסכנה לבריאות הציבור - אם קיימת - הייתה חולפת.

מבקר המדינה, השופט בדימוס אליעזר גולדברג, אמר כי החלטת הממשלה ניתנה ב- 7.9.2000 וכי מערכת הביטחון הייתה אמורה לסיים בדיקה משותפת עם משרד התקשורת ולהגיש הסיכום עד 15.2.2003. זו סחבת בלתי נסבלת ומישהו צריך לתת את הדין למה הדברים נעשים כך.

חכ אופיר פינס-פז, אשר לבקשתו נקבע הדיון, אמר כי כשהממשלה לועגת לציבור הדבר חמור, ולא יסולח לה משום שמדובר בבריאות הציבור ואנשים משלמים בחייהם על זלזול הממשלה.
חכ פינס-פז תמך בהצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית שתבדוק את ההחלטות על הקמת האתר, מי האחראי ולמה אין מתבצעת החלטת הממשלה להעתקתו והפסקת השידורים ממנו. חכ פינס-פז קרא לרשות השידור ולבזק להתחשב בתושבים ולהורות לאלתר על הפסקת השידורים מאתר הלל.

חכ משה גפני אמר כי לא ייתכן שיהיה מצב בו הממשלה מקבלת החלטה והיא לא מקיימת אותה. הבירוקרטיה במקרה זה מסכנת את בריאות ציבור יישובי לב השרון. הוא קרא להורות על סגירת האתר.חכ רן כהן קבל על כך שהממשלה נוקטת בסחבת. חכ כהן ציין כי כשכיהן כיור הוועדה לא העלה על דעתו שישוב לדון בנושא בשל אי ביצוע החלטת הממשלה. חכ כהן קרא לנציגי משרדי הממשלה לקיים לאלתר את ההחלטות.
חכ רן כהן הוסיף כי הוא ממליץ לקבל החלטה שתורה לפרק את 9 האנטנות המושבתות שאינן משדרות.

חכ אורי אריאל הציע שהוועדה תקבל החלטה לסגור את האתר, כי רק כך לדעתו יופעל לחץ על מי שהשידור חשוב לו, ולמצוא אתר חלופי להמשך השידור.

מר שלמה אלון, ראש חטיבת נכסים במשרד הביטחון, דווח לוועדה כי אתמול הוחלט לקבל את חלופת אתר גלאון. משרד הביטחון ביקש לקבל בכתב את הבהרות שהוסכמו ממשרד התקשורת לגבי ההסכמות אליהם הגיעו, כדי שיעוגנו בנוהל.

מר אברהם נתן, יור רשות השידור, דיווח לוועדה כי ביצע את המלצת המשרד לאיכות הסביבה לסגור את רשת ד` וכי הם מקפידים שרמת הקרינה תהייה פחות מ-10%. מר נתן אמר כי הוא מצטרף להמלצה על הקמת ועדת חקירה.

נציגי יישובי לב השרון, פורת וצורן, קבלו על כך שהמדינה אינה מקיימת את ההסכם עליו חתמה עם התושבים. הם ציינו כי רמת התחלואה ביישובים גדולה וסכנה נשקפת לאוכלוסייה גם בשל מרכיב החרדה. הם טענו כי אי אפשר שבשל בירוקרטיה תיפגע איכות חייהם ובריאות הילדים בבית הספר הגובל באתר.

בתום הדיון שב והזכיר חכ אמנון כהן כי בדעתו ליזום הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לנושא אתר הלל.
חכ כהן פנה לנציגי בזק וביקש שיפעלו תוך שבועיים להסרת 9 האנטנות המושבתות שכבר אינן משדרות, ולקבל מהמנכל דיווח בכתב על הביצוע.
חכ אמנון כהן הקציב למשרד הביטחון, לבקשת נציגיו, שבועיים כדי להגיש את החלופות לאתר הלל ולקבל על כך דיווח ממנכל משרד הביטחון.
כמו כן, ביקש חכ אמנון כהן מנציגי משרד הפנים שלאחר שיקבלו את אישורי משרד הביטחון ויגישו את התכנית המפורטת לאישור, וכל זאת תוך חודש ימים, תקבל הוועדה על כך דיווח ממנכל משרד הפנים, על מנת שהוועדה תוכל לסייע בקידום התכנית בוועדה הארצית.

 

חכ מלי פולישוק: תושבי השרון זכאים לאחוזי קרינה זהים לשאר אזרחי המדינה

התפרסם בתאריך: 25/03/2003

וועדת המדע והטכנולוגיה דנה היום בנושא חקר הסרטן ותפוצתו הרחבה בשרון, זאת בעקבות סיור הוועדה במושב פורת ופרסומי האגף לרישום סרטן במשרד הבריאות.
על פי מנהל האגף לרישום הסרטן במשרד הבריאות, דר מיכה בר-חנא, בארבע השנים האחרונות התגלו רק 6 מקרים חדשים במושב פורת ולא 11, כפי שפורסם בכתבת תחקיר של ידיעות אחרונות בנושא. בתגובה, מסר יור מועצת היישוב צורן, יוסי מלכה כי הנתונים עליהם דר בר-חנא מסתמך אינם נכונים ולא משקפים את המצב בשטח. לטענתו, בפועל, במושבים פורת וצורן קיימת בעיית תחלואה גבוהה ביותר אשר אינה עומדת בקנה אחד עם הנתונים היבשים עליהם מסתמך משרד הבריאות. יור הוועדה, חכ מלי פולישוק אמרה כי, כיוון שמדובר בהיקף של כמה עשרות מקרי סרטן כל מקרה משנה מהותית את הסטיסטיקה בצורה משמעותית ולכן יש לבדוק את נתוני הסטיסטיקה בשטח ולא בתנאים מעבדתיים.

חכ ג`אמל זחאלקה, חבר הוועדה, אמר כי, אמנם אסור לעורר בהלה בציבור אך, יש להתחשב בחששות הכבדים של תושבי השרון כתוצאה מהימצאותם של משדרים המייצרים קרינה אלקטרומגנטית בסביבתם הקרובה. דר אלי ריכטר, מבית הספר לרפואה תעסוקתית, האוניברסיטה העברית, אמר כי ישנם מחקרים המצביעים על השפעות מסרטנות ואחרות כתוצאה מקרינה בלתי מייננת מאנטנות. להמלצתו, במצב כזה של אי וודאות יש לנקוט בדרך של זהירות מונעת קרי בכל מקרה של ספק אין ספק. עוד הוסיף דר ריכטר כי, אמצעי המנע שיש ליישם הוא הרחקה והפרדה של האנטנות מהאזורים המאוכלסים. יור הוועדה, חכ פולישוק, קיבלה את הצעתו של פרופ` מנפרד גרין, ראש המרכז הישראלי לבקרת מחלות, להכין מסמך מדעי במטרה להשיג תמונת מצב כוללת וקראה ליישם את החלטת הממשלה להעתקת תחנת הלל שבשרון לאתר חלופי. עוד נכחה בישיבה מנהלת בית הספר לב-רן מהיישוב צורן, הגב` אורה אורן. לדבריה, בית הספר ממוקם כ-400 מטר מתחנת הלל וכי בעיית הקרינה עולה מידי יום בבית הספר ויוצרת חרדה בקרב התלמידים, ההורים והמורים. יור הוועדה, חכ מלי פולישוק קראה לטיפול מהיר בפרשה ארוכה זו ואמרה כי, נזק ממוני וחרדתי כבר נגרם לתושבי פורת וצורן.

 

דף ראשי

פניה לחברי כנסת

על מה אנחנו נאבקים

ציוני דרך במאבק

 

 הערות/הצעות/תגובות

dudi_h@netvision.net.il

 matemavk@walla.co.il