Make your own free website on Tripod.com

 

   מטה המאבק של צורן בקרינה מתחנת הילל

ההפגנה בצומת בני דרור

 

newההפגנה בצומת בני דרור - הארץ, 11.11

 

ביום א' בבוקר הפגינו עשרות מתושבי צורן והישובים הסמוכים לתחנת הילל תחת הקריאות הבאות:

אין ספק - יש קרינה, לסגור את שידורי התחנה, צחי הנגבי ואריאל שרון - 0 במבחן התוצאה, ועוד.

התושבים מחו על אי קיום הוראת מבקר המדינה למשוך את היתר השידור של התחנה אם ימדדו חריגות, "אם יש ספק אין ספק" קבע מבקר המדינה, אך הפקידים במשרדים השונים - ממשיכים בשלהם.

למרות כל הבטחותיהם של צחי הנגבי ושל אריאל שרון, כמו גם קודמיהם בתפקיד, התחנה עומדת על תילה, וממשיכה לשדר ולהקרין את הסביבה.

בהפגנה השתתפו גם תושבי המושב פורת, שם נפטרו עשרות אנשים ממחלת הסרטן - אחת הנשים נשאה כרזה ובה כל מספרי המשקים שהסרטן המית בהם בני משפחה.

אם צעירה - הפגינה עם תמונת בנה המת, שנפטר מסרטן בגיל שנה ושלושה חודשים, ושאלה - עד מתי?!

 

דף ראשי

פניה לחברי כנסת

על מה אנחנו נאבקים

ציוני דרך במאבק

 

 הערות/הצעות/תגובות

E-Mail to: dudi.hol@gmail.com

 matemavk@walla.co.il