Make your own free website on Tripod.com

 

   מטה המאבק של צורן בקרינה מתחנת הילל

קריאה לתושבי צורן - בואו להיות נוכחים בבדיקות הקרינה

 

אנו  מבקשים להזמינכם להיות נוכחים בבדיקות הקרינה שנערכות בצורן.

הבדיקה הבאה - ביום א' הקרוב, 17 לחודש, מתחילים בשעה 9:30 ויש 4 נקודות מדידה - חטיבה צעירה חדשה, בית הספר, הבניין החדש של וקסלמן - באילנות פינת הקרינה, ועץ השקמה.

אפשר להיות בקשר עם מיכאל אקרמן - 054666520 או עם פנינה קנטי 054793356 אם מגיעים באמצע וצריך לברר איפה אנחנו.

 

לידיעתכם 

בעקבות החלטת מבקר המדינה וראש ועדת ביקורת המדינה בישיבה האחרונה בה היינו -  יערכו בצורן בדיקות יומיות במשך שבועיים רצופים.

אם תתגלה חריגה אחת מעל ההסכם - יש למשוך את ההיתר.

זה על הנייר,

השבוע נמדדו חריגות, ולא נמשך ההיתר.

 

לבדיקה מגיעים 15 מומחים או יותר, מארבעה גופים שונים,

ומאיתנו - יש אחד או שניים שיכולים להיות נוכחים, ולא צריך להיות גאון הדור כדי להבין ש 13 גדול מ8 או 9, גם אם לא ראיתם מכשיר מדידה מימיכם - תוכלו לשאול שאלות ולקבל תשובות מהמקורות הכי מוסמכים - מכון התקנים, ממ"ג שורק, המשרד לאיכות הסביבה. שימו לב - ההסכם שלנו מדבר על 10% מהתקן, התקן הוא מספר המשתנה בהתאם לעוצמות השידור השונות, לכן - צריך לברר באיזה עוצמה השידורים שהם מודדים את הקרינה שלהם באותה נקודת זמן. תוכלו להביע את דעתכם במידה ותתגלינה חריגות.

אנו מבקשים מכל מי שיכול - להיות נוכח בבדיקות,

לשאול שאלות, לראות את התוצאות, לצלם, להפגין נוכחות.

מעבר לצורך לודא מהימנות ומקצועיות הבדיקות יש מקום גם להפגין נוכחות של אנשים, היישוב כמעט נטוש בשעות האלו, והאנשים עלולים לקבל את ההרגשה שהם מודדים באמצע מדבר, ואז מותר או אפשר לעגל פינות. אנחנו רוצים לחסוך מהם את ההתלבטות, זו אינה הפגנה אלא הפגנת נוכחות וכל אחד קובע!!!

אנא העבירו בקשה זו לכל אחד מתושבי צורן שאתם בקשר איתם.

תודה מראש על שתופי הפעולה.

 

דף ראשי

פניה לחברי כנסת

על מה אנחנו נאבקים

ציוני דרך במאבק

 

 הערות/הצעות/תגובות

dudi.hol@gmail.com

 matemavk@walla.co.il